Miksi tarvitsette yrityksellenne hiilijalanjäljen määrityksen?

Taustaa

Ilmastonlämpenemisen yksi merkittävimmistä tekijöistä on yritysten liiketoiminnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt.

Miksi hiilijalanjälki pitää ymmärtää?

Vastuulliset yhtiöt tietävät hiilijalanjälkensä koon ja ymmärtävät mistä se koostuu, minkä ansiosta ne pystyvät vaikuttamaan sen suuruuteen. Raporttimme kertoo nämä asiat selkeästi ja helposti ymmärrettävästi.

Mitä hyötyä määrityksestä on?

Asiakkaat, sidosryhmät ja rahoittajat vaativat palvelun tuottajilta tietoa toimintansa hiilitaseista. Yritysten välisessä liiketoiminnassa tämä on kasvavissa määrin vaatimus, jotta pystytte voittamaan hankkeita.

Entä hiilineutraalisuus?

Hiilen sidonta on ympäristön kannalta konkreettinen tapa parantaa kestävää kehitystämme.

Toteutamme määrittelyn GHG Protokollan Corporate Accounting and Reporting Standardin mukaisesti.

Kyseinen standardi on maailman käytetyin ja luotettavin.

Vaikutusalueiden rajaus

Vaikutusalue 1

Suorat päästöt yrityksen omasta energiantuotannosta ja sen omista tai kontrolloimista kulkuneuvoista

Vaikutusalue 2

Epäsuorat päästöt ostetusta sähköstä, lämmöstä, kaasusta ja jäähdytyksestä

Vaikutusalue 3

Epäsuorat päästöt ylä- ja alavirtaan tuotannosta. 15 eri kategoriaa mm. liikematkustaminen, tuotteen kuljetukset ja hankinnat

GHG Protokolla

Miten alkuun?

1

Määritetään yrityksen hiilijalanjälki

(Base year)

2

Luodaan realistiset päästövähennyssuunnitelmat mitattavine osatavoitteineen

(Suhdeluvut, vertaistuki)

3

Sidotaan tarvittaessa väistämättömät päästöt lisäyksellisiin hiilinieluihin

4

Kommunikoidaan tulokset asiakkaille, omistajille, työntekijöille, kumppaneille ja sijoittajille

Ota yhteyttä

Miksi yrityksenne tarvitsee hiilijalanjäljen määrityksen? Kerromme mielellämme lisää sen hyödyistä, joten tilaa meiltä yrityksellesi kattava raportti!

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä ilmastoteko, jolla on juuret!

Puuni Oy