Miksi tarvitsette yrityksellenne hiilijalanjäljen määrityksen?

Taustaa

Ilmastonlämpenemisen yksi merkittävimmistä tekijöistä on yritysten liiketoiminnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt.

Miksi hiilijalanjälki pitää ymmärtää?

Vastuulliset yhtiöt tietävät hiilijalanjälkensä koon ja ymmärtävät mistä se koostuu, mikä ansiosta ne pystyvät vaikuttamaan sen suuruuteen. Raporttimme kertoo nämä asiat selkeästi ja ymmärrettävästi.

Mitä hyötyä määrityksestä on?

Asiakkaat, päämiehet ja rahoittajat vaativat palvelun tuottajilta tietoa toiminnan hiilitaseista. Yritysten välisessä liiketoiminnassa tämä on kasvavissa määrin vaatimus, jotta pystytte voittamaan hankkeita.

Entä hiilineutraalisuus?

Kompensaatio on ympäristön kannalta konkreettinen tapa parantaa kestävää kehitystämme. Yritykselle kompensaatio on tapa hyvittää aiheutuneet päästöt ja olla hiilijalanjäljeltään neutraali yhtiö.

Toteutamme määrittelyn GHG Protokollan Corporate Accounting and Reporting Standardin mukaisesti.

Kyseinen standardi on maailman käytetyin.

Vaikutusalueiden rajaus

Vaikutusalue 1

Suorat päästöt yrityksen omasta energiantuotannosta ja sen omista- tai kontrolloimista kulkuneuvoista.

Vaikutusalue 2

Epäsuorat päästöt ostetusta sähköstä, lämmöstä, kaasusta ja jäähdytyksestä

Vaikutusalue 3

Epäsuorat päästöt ylä- ja alavirtaan tuotannosta. Viisitoista eri kategoriaa mm. liikematkustaminen, tuotteen kuljetukset ja hankinnat .

GHG Protokolla

Miten alkuun?

1

Määrittävät hiilijalanjälkensä (Base year).

2

Luovat realistiset päästövähennyssuunnitelmat ja soveltavat niitä. Suhdeluvut. Vertaistuki.

3

Halutessaan kompensoivat väistämättömät päästöt hiilinieluihin.

4

Kommunikoivat tulokset asiakkailleen, omistajilleen, työntekijöilleen, kumppaneilleen ja sijoittajilleen.

Ota yhteyttä

Haluatko ymmärtää miten eri kompensaatioratkaisut toimivat? Kiinnostaako aidosti todennettavat hiilinielut lähellä yritystänne?

Etsimme jatkuvasti uusia yritysasiakkaita, yhteistyökumppaneita ja kuntia, jotka tuntevat vastuunsa yhteisestä ilmakehästä.

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä ilmastoteko, jolla on juuret!

Puuni Oy