Yrityksille

Palvelumme ansiosta saatte helposti tietää istutusten ajankohdan, tarkan sijainnin ja sitoutuvan hiilidioksidin määrän

Toteutamme hiilensidonnan uudelleen metsittämällä joutomaata yhdessä suomalaisten kuntien kanssa. Teille tämä tarkoittaa helposti ymmärrettävää ja todennettavaa hiilensidontaa, jonka myös asiakkaanne, työntekijänne ja muut sidosryhmänne ymmärtävät.

Hiilensidonta uudelleen metsittämällä

Tarjoamme mahdollisuuden yrityksellenne perustaa kotimaisia hiilinieluja. Perustamamme hiilinielut sijaitsevat kuntien omistamilla joutomailla ja istutukset tapahtuvat uudelleen metsittämällä. Näin yritysten rahalla luodaan aina uutta monimuotoista metsäpinta-alaa, jota ei muussa tapauksessa syntyisi. Yrityksenne investointi jää oman kuntanne alueelle sen asukkaiden hyödyksi.

Hiilijalanjäljen laskenta

Autamme teitä määrittämään organisaationne kasvihuonepäästöjen määrän ja mistä ne aiheutuvat liike-elämän käytetyimmän standardin, GHG-protokollan, mukaisesti. Saatte luotettavan ja vertailukelpoisen tuloksen, jonka perusteella tarkoituksenmukaisten päästövähennysten ja hiilistrategian suunnittelu on mahdollista. Määritämme myös tuotteiden ja tapahtumien hiilijalanjälkiä.

Ympäristövastuuta

Ajassamme painetta hiilineutraalisuuteen luovat niin yritysten rahoittajat, päämiehet, asiakkaat kuin omat työntekijätkin. Vapaaehtoisten kompensaatiomarkkinoiden haasteena on kuitenkin epäselvyys ja vaikeasti ymmärrettävät hiilikrediittien (tuhat kg CO2 eqv) erilaiset tuotantotavat. Lisäksi hiilinielujen uudelleenmetsityshankkeet toteutetaan yleensä kolmannessa maailmassa, mistä johtuen ne kärsivät yritysjohdon silmissä usein uskottavuusongelmista.

Puuni perustettiin tarjoamaan täysin läpinäkyviä ja lähellä yritystä sijaitsevia hiilinieluja eli lähihiilinieluja. Ympäristövastuulliset yritykset haluavat toteuttaa ympäristötekonsa selkeästi ymmärrettävällä ja helposti kommunikoitavalla tavalla.

Sitomalla ilmakehän hiilidioksidia kotimaisiin lähihiilinieluihimme yrityksenne saa digitaalisen sertifikaatin, josta ilmenee sitoutuvan hiilidioksidin määrä, hiilinielun tarkat koordinaatit ja uniikki referenssinumero. Lisäksi toimitamme teille QR-koodin, jonka kautta omat asiakkaanne ja muut sidosryhmänne näkevät helposti älylaitteillaan nielujen satelliittikuvat, puulajit ja muut tärkeät lisätiedot.

Puuni_Juha Siitonen

Ota yhteyttä

Haluatko ymmärtää miten päästöjen hyvittäminen toimii ja miten yrityksenne voi siitä hyötyä? Kiinnostaako aidosti todennettavat ja lisäykselliset hiilinielut lähellä yritystänne?

Etsimme jatkuvasti uusia yritysasiakkaita, yhteistyökumppaneita, jotka tuntevat vastuunsa yhteisestä ilmakehästämme.

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä ilmastoteko, jolla on juuret!

Puuni Oy