Palvelumme ansiosta saatte helposti tietää istutusten ajankohdan, tarkan paikan ja sitoutuvan hiilidioksidin määrän

Toteutamme kompensaation uudelleenmetsittämällä joutomaata yhdessä suomalaisten kuntien kanssa. Teille tämä tarkoittaa CO2:n poistamisen lisäksi helposti ymmärrettävää ja todennettavaa kompensaatiota, jonka myös asiakkaanne, työntekijänne ja muut kumppaninne ymmärtävät.

Kompensaatio uudelleenmetsittämällä

Tarjoamme mahdollisuuden kompensoida kasvihuonekaasupäästönne kotimaisiin hiilinieluihimme. Perustamamme lähihiilinielut sijaitsevat kuntien omistamille heinämailla ja istutukset tapahtuvat uudelleenmetsittämällä. Näin kompensaatiorahalla luodaan aina uutta metsää, jota ei muussa tapauksessa syntyisi, ja yrityksenne investointi jää oman kuntanne alueelle sen asukkaiden hyödyksi.

Hiilijalanjäljen laskenta

Jos haluatte tietää yrityksenne kasvihuonekaasupäästöjen määrän ja mistä ne aiheutuvat, autamme teitä mielellämme määrittämällä organisaationne hiilijalanjäljen liike-elämän käytetyimmän standardin, GHG-protokollan, mukaisesti. Saatte luotettavan ja vertailukelpoisen tuloksen, minkä perusteella tarkoituksenmukaisten päästövähennysten ja hiilistrategian suunnittelu on mahdollista. Määritämme myös tuotteiden ja tapahtumien hiilijalanjälkiä.

Ympäristövastuuta

Ajassamme painetta hiilineutraalisuuteen luovat niin yritysten rahoittajat, päämiehet, asiakkaat kuin omat työntekijätkin. Vapaaehtoisten kompensaatiomarkkinoiden haasteena ovat kuitenkin epäselvyys ja vaikeasti ymmärrettävät hiilikrediittien (tuhat kg CO2 eqv) erilaiset tuotantotavat. Lisäksi hiilinielujen uudelleenmetsityshankkeet toteutetaan yleensä kolmannessa maailmassa, mistä johtuen ne kärsivät yritysjohdon silmissä usein uskottavuusongelmista.

Puuni perustettiin  tarjoamaan läpinäkyviä ja lähellä yritystä sijaitsevia hiilinieluja, koska yritykset haluavat toteuttaa kompensaationsa selkeästi ymmärrettävissä- ja helposti kommunikoitavissa olevalla tavalla.

Kompensoimalla kotimaisiin nieluihimme yrityksenne saa sertifikaatin, josta ilmenee kompensoidun hiilidioksidin määrä, hiilinielun koordinaatit ja uniikki referenssinumero. Lisäksi toimitamme teille QR-koodin, jonka kautta asiakkaanne näkevät helposti kännyköiltään nielujen sateliittikuvat, puulajit ja muut tiedot.