Ympäristövastuuta

Jos haluaa hallita jotain asiaa, on se tunnettava. Tämä pätee niin yrityksen pankkitilillä olevan rahan määrään, kuin yrityksen hiilitaseeseenkin. Hiilijalanjäljen määritys on ensimmäinen askel matkalla kohti yrityksenne, tai sen tuotteen, hiilineutraalisuutta.  Hiilijalanjäljen määrityksistä yritykset saavat The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardin mukaisen raportin. Tai tuotteen elinkaaren hiilijalanjäljen määrityksen ollessa kyseessä: ISO 14040 ja ISO 14044 tai The Product Life Cycle Accounting and Reporting Standardin mukaisen raportin.

Ajassamme painetta hiilineutraalisuuteen luovat niin yritysten rahoittajat, päämiehet, asiakkaat kuin omat työntekijätkin. Vapaaehtoisten kompensaatiomarkkinoiden haasteena ovat kuitenkin epäselvyys ja vaikeasti ymmärrettävät hiilikrediittien (tuhat kg CO2 eqv) erilaiset tuotantotavat. Lisäksi hiilinielujen uudelleenmetsityshankkeet toteutetaan yleensä kolmannessa maailmassa, mistä johtuen ne kärsivät yritysjohdon silmissä usein uskottavuusongelmista.

Puuni perustettiin  tarjoamaan läpinäkyviä ja lähellä yritystä sijaitsevia hiilinieluja, koska yritykset haluavat toteuttaa kompensaationsa selkeästi ymmärrettävissä- ja helposti kommunikoitavissa olevalla tavalla.

Kompensoimalla kotimaisiin nieluihimme yrityksenne saa sertifikaatin, josta ilmenee kompensoidun hiilidioksidin määrä, hiilinielun koordinaatit ja uniikki referenssinumero. Näiden läpinäkyvien tietojen perusteella nielun tilaa voi tarkkailla satelliittikuvista.