Yrityksille

Palvelumme ansiosta saatte helposti tietää istutusten ajankohdan, tarkan paikan ja sitoutuvan hiilidioksidin määrän

Toteutamme päästökompensaation uudelleen metsittämällä joutomaata yhdessä suomalaisten kuntien kanssa. Teille tämä tarkoittaa CO2:n poistamisen lisäksi helposti ymmärrettävää ja todennettavaa kompensaatiota, jonka myös asiakkaanne, työntekijänne ja muut kumppaninne ymmärtävät.

Kompensaatio uudelleen metsittämällä

Tarjoamme mahdollisuuden kompensoida kasvihuonekaasupäästönne kotimaisiin hiilinieluihimme. Perustamamme lähinielut sijaitsevat kuntien omistamille heinämailla ja istutukset tapahtuvat uudelleen metsittämällä. Näin kompensaatiorahalla luodaan aina uutta metsäalaa, jota ei muussa tapauksessa syntyisi. Yrityksenne investointi jää oman kuntanne alueelle sen asukkaiden hyödyksi.

Hiilijalanjäljen laskenta

Autamme teitä määrittämään organisaationne kasvihuonepäästöjen määrän ja mistä ne aiheutuvat liike-elämän käytetyimmän standardin, GHG-protokollan, mukaisesti. Saatte luotettavan ja vertailukelpoisen tuloksen, minkä perusteella tarkoituksenmukaisten päästövähennysten ja hiilistrategian suunnittelu on mahdollista. Määritämme myös tuotteiden ja tapahtumien hiilijalanjälkiä.

Ympäristövastuuta

Ajassamme painetta hiilineutraalisuuteen luovat niin yritysten rahoittajat, päämiehet, asiakkaat kuin omat työntekijätkin. Vapaaehtoisten kompensaatiomarkkinoiden haasteena ovat kuitenkin epäselvyys ja vaikeasti ymmärrettävät hiilikrediittien (tuhat kg CO2 eqv) erilaiset tuotantotavat. Lisäksi hiilinielujen uudelleenmetsityshankkeet toteutetaan yleensä kolmannessa maailmassa, mistä johtuen ne kärsivät yritysjohdon silmissä usein uskottavuusongelmista.

Puuni perustettiin tarjoamaan läpinäkyviä ja lähellä yritystä sijaitsevia hiilinieluja, koska yritykset haluavat toteuttaa kompensaationsa selkeästi ymmärrettävissä- ja helposti kommunikoitavissa olevalla tavalla.

Kompensoimalla kotimaisiin lähinieluihimme yrityksenne saa sertifikaatin, josta ilmenee kompensoidun hiilidioksidin määrä, hiilinielun koordinaatit ja uniikki referenssinumero. Lisäksi toimitamme teille QR-koodin, jonka kautta asiakkaanne näkevät helposti älylaitteiltaan nielujen sateliittikuvat, puulajit ja muut tiedot.

Ota yhteyttä

Haluatko ymmärtää miten eri kompensaatioratkaisut toimivat? Kiinnostaako aidosti todennettavat hiilinielut lähellä yritystänne?

Etsimme jatkuvasti uusia yritysasiakkaita, yhteistyökumppaneita ja kuntia, jotka tuntevat vastuunsa yhteisestä ilmakehästä.

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä ilmastoteko, jolla on juuret!

Puuni Oy