Kovalansuo, Mikkeli

Google Maps koordinaatit:
61.851624, 27.331557
Pinta-ala: 15 Ha

Kohde on entistä turvetuotantoaluetta, missä on loistavat edellytykset menestyvän sekametsän muodostamalle hiilinielulle. Kohteen luontainen metsittyminen ei onnistu liian happaman maaperän takia, mutta tuhkaaminen mahdollistaa maaperän muuttamisen neutraalimmaksi. Maan omistaa Mikkelin kaupunki ja nielusta syntynyt puuvarallisuus jää kunnan asukkaiden käyttöön.

Puulajit ja pysyvyys

Kohteeseen istutetaan mäntyä, ja tuhkaamisen ansiosta hieskoivu lähtee kasvamaan siemenestä. Nielulle on sovittu kunnan kanssa vähintään sadan vuoden pysyvyys.

Hiilinielun kapasiteetti

LUKE:n laskelmien mukaan hiilinielu sitoo pysyvyyden aikana (100 v.) n. 17 492 tonnia hiilidioksidia (CO2) maaperään ja puun biomassaan.

Istutus

Myytyä kompensaatiota vastaavat istutukset on tehty keväällä 2022, ja uusien istutusten osalta jatketaan keväällä 2023.”