Usein kysyttyä

Mikä on Puuni?

Puuni Oy on vuonna 2019 Mikkeliin perustettu innovaatioyritys, joka tarjoaa yrityksille kaupallisen ratkaisun kompensoida eli neutralisoida ja/tai vähentää toimintansa hiilijalanjälkeä. Autamme mielellämme hiilijalanjälkenne määrittämisessä.

Mitä tarkoitetaan hiilijalanjäljellä ja miten sitä mitataan?

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Mittayksikkö on Hiilidioksidiekvivalentti (lyhenne CO2-ekv. tai CO2e) on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Ilmoitetaan massana (Kg).

Mitä tarkoittaa päästökompensointi tai hiilijalanjäljen kompensointi?

Tavallisesti päästökompensoinnilla tarkoitetaan hiilidioksidipäästöistä maksettavaa vapaaehtoista hyvitysmaksua, jolla rahoitetaan erilaisia päästöjä vähentäviä toimia. Yksityiset ihmiset tai yritykset kompensoivat esimerkiksi lentojen tai muun toimintansa päästöjä maksamalla kompensaatiota tarjoavalle yritykselle siitä, että se esimerkiksi istuttaa puita tai rahoittaa uusiutuvan energian hankkeita jossain päin maailmaa.

Millaisia tapoja on kompensoida hiilidioksidipäästöjä?

Päästöjen kompensoimiseksi on olemassa kaksi tapaa: päästövähennykset ja hiilinielut. Iso osa kompensaatiosta on tuotettu päästövähennyksillä, eli aiheutetut päästöt korvataan puhtaammilla ratkaisuilla, esimerkiksi ohjaamalla kompensaatiosta maksetut rahat päästöjä vähentäviin hankkeisiin tai tutkimukseen. Hiilinielut puolestaan sitovat hiiltä pois ilmakehästä. Uudelleenistutetut metsät alueille, jossa metsä ei luontaisesti enää kasva, ovat hyvä esimerkki hiilinieluista.

Miten Puuni kompensoi yrityksen hiilijalanjäljen?

Puuni tarjoaa mahdollisuuden kompensoida hiilidioksidipäästöt istuttamiinsa kotimaisiin hiilinieluihin eli se kompensoi päästöjä poistamalla niitä. Tutkimme myös jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja hiilensidontaan. Puuni etsii aktiivisesti Suomesta lisää mm. tehometsänhoitoon kelpaamatonta joutomaata ja metsittää tämän maan 100 vuoden ajaksi. Puunin kompensaatiolla luodaan aina uutta metsäalaa. Suomessa ja kunnilla on tällaisia maita arviolta jopa kymmeniä tuhansia hehtaareja, eli kyse on merkittävästä mahdollisuudesta kasvattaa uusia hiilinieluja. Istutusten yhteydessä syntyvä metsävarallisuus jää kunnissa yhteisöjen hyväksi ja työllistää kuntien työntekijöitä.

Minkä verran uudelleen metsittäminen sitoo hiilidioksidia?

Yhden hehtaarin uudelleen metsittämisellä istutetaan n. 1 600 – 2 400 puuta puulajista riippuen. Suomen Luonnonvarakeskuksen LUKE:n laskelmien mukaan tämä metsä sitoo biomassaan ja maaperään yhteensä n. 500 – 600 tonnia hiilidioksidia elinkaarensa aikana eli sadassa vuodessa. Vertailun vuoksi yksi uudehko henkilöauto päästää elinkaarensa aikana hiilidioksidia ilmakehään noin 42 tonnia (18 000 litran kokonaiskulutuksella).

Miten voin olla varma, että Puuni varmasti hyvittää toiminnasta syntyneet päästöt?

Yritys tarjoaa läpinäkyvän päästökompensaatiojärjestelmän, jossa yksittäinen asiakas saa tarkan tiedon ja koordinaatit siitä, missä hiilinielu sijaitsee.

Miten Puuni laskee organisaation hiilijalanjäljen?

Puuni määrittää organisaation hiilijalanjäljen liike-elämän käytetyimmän standardin, GHG-protokollan, mukaisesti. Tuloksena on luotettava ja vertailukelpoinen laskelma, jonka perusteella tarkoituksenmukaisten päästövähennysten ja hiilistrategian suunnittelu on mahdollista.

Onko päästöjen kompensointi yrityksille pakollista?

Ei ole. Päästöjen kompensointi on eri asia kuin päästökauppa, jota säätelee laki. Päästökauppa tarkoittaa EU:ssa toteutettavaa järjestelyä, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset ovat velvollisia omistamaan kutakin tuottamaansa päästömäärän yksikköä kohti tietyn määrän päästöoikeuksia. Kaikilla päästökauppaan kuuluvilla laitoksilla täytyy olla päästölupa, joka tarvitaan muun muassa polttoaineiden polttoon laitoksissa.

Päästöjen kompensointi sen sijaan on vapaaehtoista toimintaa, eikä kompensaatiopalveluita säädellä lailla. Vapaaehtoisista hyvitysmaksuista on kuitenkin syntynyt maailmanlaajuinen markkina.

Kaksoislaskentaako?

Ei ole. Asia on tarkastettu tilastokeskukselta, joka pitää kirjaa maamme hiilitaseista. Kaksoislaskentaongelma koskee ulkomailla tuotettua, valtioiden välistä kompensaatiokauppaa, jossa kaksi maata laskee yksien puiden hiilinielun omakseen. Tyhjentävä esitelmä asiasta täällä.