Kunnille

Kuntien joutomaat hyötykäyttöön

Puunin hiilinielut sijaitsevat kuntien joutomailla eli esimerkiksi viljelyskäytöstä poistuneilla pakettipelloilla, maanläjityspaikoilla, jätemäillä ja moottoriteiden meluvalleilla. Paikoilla, joilla voimakas heinänkasvu estää luontaisen metsittymisen. Peltoheittojen ja jätemäkien metsittäminen on kuitenkin normaalia metsänistutusta kalliimpaa. Tämä johtuu heinäntorjunnasta, tehostetusta taimikonhoidosta ja antaa vähemmän taloudellista hyötyä normaaliin metsämaahan verrattuna heikomman kasvun takia. Lisäksi jalopuiden taimet ovat tavallisia kalliimpia. Edellä mainituista syistä kuntien budjettiin mahtuu nykyisellään vain normaalin metsämaan lakisääteiset päätehakkuiden jälkeiset uudelleenistutukset.

Me puunilaiset haluamme mahdollisimman monen kunnan lähtevän mukaan taisteluun ilmaston lämpenemistä vastaan. Uudelleenmetsityksestämme ei koidu kunnalle kustannuksia ja sen synnyttämä puuvarallisuus jää aina kunnan omaisuudeksi. Istutus sekä metsänhoito luovat luonnollisesti työtä kunnan alueelle.