Palvelumme

Palvelumme ansiosta saatte helposti tietää istutusten ajankohdan, tarkan paikan ja sitoutuvan hiilidioksidin määrän

Toteutamme hiilensidonnan uudelleenmetsittämällä joutomaata yhdessä suomalaisten kuntien kanssa. Teille tämä tarkoittaa hiilidioksidin ilmakehästä poistamisen lisäksi helposti ymmärrettävää ja todennettavaa ympäristötekoa, jonka myös asiakkaanne, työntekijänne ja muut kumppaninne ymmärtävät.

Hiilensidonta uudelleenmetsittämällä

Tarjoamme mahdollisuuden sitoa ilmakehän hiilidioksidia kotimaisiin hiilinieluihimme. Perustamamme lähihiilinielut sijaitsevat kuntien omistamille heinämailla tai entidsillä turvetuotantoalueilla ja istutukset tapahtuvat uudelleenmetsittämällä. Näin kompensaatiorahalla luodaan aina uutta metsää, jota ei muussa tapauksessa syntyisi, ja yrityksenne investointi jää oman kuntanne alueelle sen asukkaiden hyödyksi.

Hiilijalanjäljen laskenta

Jos haluatte tietää yrityksenne kasvihuonekaasupäästöjen määrän ja mistä ne aiheutuvat, autamme teitä mielellämme määrittämällä organisaationne hiilijalanjäljen liike-elämän käytetyimmän standardin, GHG-protokollan, mukaisesti. Saatte luotettavan ja vertailukelpoisen tuloksen, minkä perusteella tarkoituksenmukaisten päästövähennysten ja hiilistrategian suunnittelu on mahdollista. Määritämme myös tuotteiden ja tapahtumien hiilijalanjälkiä.